Budżet Obywatelski 2017

Już po raz kolejny zgłaszamy zadanie dla naszej dzielnicy w ramach III Budżetu Obywatelskiego 2017. W zeszłym roku dzięki poświęceniu i głosom mieszkańców dzielnicy Stare Miasto wygraliśmy w kategorii zadań dzielnicowych. To dzięki tym głosom kilka dni temu na boisko naszego klubu zjechały się koparki, które przeprowadzają renowację boiska. Zadanie miało na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, a odnowa boiska miała temu sprzyjać.

W tym roku postanowiliśmy pójść o krok dalej. W ramach nowego Budżetu Obywatelskiego chcemy utworzyć Centrum Aktywizacji Sportowej - wzbogacić już istniejącą bazę. Projekt ma na celu renowację budynku klubowego, a zarazem odnowienie w nim m.in. ogólnodostępnej siłowni [bogatej w sprzęty]. W tym roku będziemy walczyć o jak największe poparcie zadania nr 577.Głosowanie będzie trwało od 22-30 października, a swoje głosy będziecie mogli Państwo oddać na któryś z trzech sposobów:

  • przez internet [na stronie konsultacji społecznych],
  • za pośrednictwem poczty oraz w wyznaczonych punktach [Urzędy miasta oraz punkty dzielnicowe].Dla naszej dzielnicy jest to Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Warszawskiej 31 oraz w Bibliotece Publicznej - Filii nr 16 przy ulicy Krakowskiej 46/50.                  

 Wyniki ogłoszone zostaną 18 listopada. Liczymy na Państwa wsparcie.

1236589_1.jpg