Składki

Składki dokonujemy na konto nr 47 8591 0007 0330 0922 9712 0002 do 10-go każdego miesiąca.

W opisie imię i nazwisko dziecka + rok urodzenia